Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG

Kính gửi các đồng chí! 
Xin giới thiệu với các đồng chí, phần mềm dành cho công an cấp xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách địa bàn, CSKV: 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG
CHỨC NĂNG CHÍNH
I/ Quản lý cư trú: Chương trình quản lý các loại nhân hộ khẩu cư trú: Thường trú, Tạm trú (Ngoài tỉnh, ngoài huyện, ngoài xã), lưu trú. Trong đó với chức năng nhập số liệu thông minh đã làm giảm thiểu công sức nhập số liệu, chương trình còn có khả năng phát hiện trùng lặp số hộ khẩu, số CMND, phát hiện đối tượng truy nã từ nơi khác đến tạm trú trên địa bàn.
Chương trình có khả năng tìm kiếm từ đơn giản đến nâng cao, tạo cho người dùng một giao diện tìm kiếm thân thiện nhất.
Chương trình có khả năng đưa ra các báo cáo phục vụ công tác cho ngành công an như báo cáo nhân khẩu tròn 14 tuổi trong năm, báo cáo thanh niên Nam, Nữ tuổi 17, danh sách những người trong độ tuổi NVQS, danh sách những người trên 14 tuổi nhưng chưa làm CMND… Và đặc biệt là báo cáo HK15 (ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014).
II/ Quản lý đối tượng: Chương trình quản lý đối tượng trên địa bàn theo hệ loại, chức năng tìm kiếm đối tượng có hình ảnh kèm theo, đưa ra danh sách toàn bộ đối tượng trên địa bàn hay danh sách theo từng hệ loại. Chương trình còn đưa ra lý lịch đối tượng theo mẫu của Bộ công an ban hành có kèm theo hình ảnh.
CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
Chương trình gọn nhẹ, yêu cầu hệ thống chỉ cần cài đặt Windows nào cũng được, kèm theo Excel 2003 trở về sau là đủ. Việc cài đặt vô cùng đơn giản.
Sau khi cài đặt, có thể ghi tên đơn vị, người đại diện của mình vào chương trình, tên này sau đó được đưa vào các báo cáo tạo sự thân thiện nhất cho người dùng.
Để lấy link tải và dùng thử chương trình, hãy theo hướng dẫn sau:

Chương trình dành cho Công an cấp xã, phường, thị trấn:
Nếu máy của các đồng chí dùng Win7, Vista trở lên (hoặc gỡ bỏ chương trình cũ ra cài lại chương trình mới) thì tải theo link này:
Nếu của đồng chí nào dùng WinXP (cài lần đầu) thì tải theo link này:
Chương trình dành cho cán bộ phụ trách địa bàn, CSKV: 
Nếu máy của các đồng chí dùng Win7, Vista trở lên (hoặc gỡ bỏ chương trình cũ ra cài lại chương trình mới) thì tải theo link này:
Nếu của đồng chí nào dùng WinXP (cài lần đầu) thì tải theo link này:
https://docs.google.com/vhhkogxnqwtwefm
Tên truy cập là: admin, mật khẩu: 123, tuy nhiên sau khi đăng nhập lần đầu, các đồng chí nên đổi mật khẩu này. Việc cấp các tài khoản cho cán bộ, và cách nhập số liệu, sử dụng xem hướng dẫn trong chương trình.
MỘT SỐ LƯU Ý
Theo quy định tại Thông tư số 46/2009/TT-BCA(C11) ngày 22/7/2009, các đơn vị phải báo cáo nhân hộ khẩu theo mẫu KV8, đến Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011) không quy định mẫu này nữa nên tôi đã bỏ mẫu báo cáo này trong chương trình. Tuy nhiên, hiện nay một số tỉnh, thành phố vẫn yêu cầu các xã, phường, thị trấn báo cáo theo mẫu này với cách tính (nhất là phần hộ, nhân khẩu thường trú) không thống nhất. Vì vậy, đơn vị nào có yêu cầu thống kê theo mẫu này thì gửi yêu cầu cùng với cách tính các cột cụ thể trong mẫu báo cáo về tôi sẽ thực hiện giúp.
Trong quá trình nhập dữ liệu, một số đồng chí thắc mắc tại sao khi nhập dữ liệu dạng ngày tháng không được và  được thông báo là dữ liệu ngày tháng không hợp lệ, đó là do các đồng chí nhập không đúng với quy định trong máy của các đồng chí. Ví dụ trong máy của các đồng chí quy định kiểu ngày tháng là MM/dd/yyyy nhưng khi nhập dữ liệu các đồng chí lại nhập theo kiểu dd/MM/yyyy với giá trị như 15/2/1977 thì máy sẽ  báo lỗi. Vì vậy các đồng chí phải vào Control Panel để chỉnh kiểu ngày tháng theo kiểu quen dùng.
Một số máy đmàn hình độ phân gii thấp. Khi khởi động sẽ không thấy được nút thoát chương trình. Các đồng chí tăng đ phân giải màn hình lên sẽ thấy được nút này.
Nếu trong quá trình sử dụng, thấy chỗ nào chạy chưa phù hợp, các đồng chí gửi mail về phản ánh, tôi sẽ cập nhật chương trình. Chúc các đồng chí thành công.
Thân mến,
Võ Huy Hậu
Điện thoại: 0888521068

Email: hauvohuy@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/vo.huyhau

PHAN MEM QUAN LY CU TRU

Kính gửi các đồng chí!
Xin giới thiệu với các đồng chí, phần mềm dành cho công an cấp xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách địa bàn, CSKV: 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG
Trùng số hộ khẩu mà người quản lý không biết dẫn đến khó khăn trong việc tìm kiếm, chương trình này có khả năng phát hiện sự trùng lắp số hộ khẩu khi nhập dữ liệu.
Để xem thêm về giới thiệu chương trình và lấy link tải chương trình, mời các đồng chí xem bài "PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG" trong blog này.

PHAN MEM QUAN LY HO KHAU

Kính gửi các đồng chí!
Xin giới thiệu với các đồng chí, phần mềm dành cho công an cấp xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách địa bàn, CSKV: 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG
Trùng số CMND mà người quản lý không biết dẫn đến khó khăn trong việc tìm kiếm, quản lý. Chương trình này cũng có khả năng phát hiện sự trùng lắp số CMND khi nhập dữ liệu.
Để xem thêm về giới thiệu chương trình và lấy link tải chương trình, mời các đồng chí xem bài "PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG" trong blog này.

PHAN MEM QUAN LY NHAN KHAU

Kính gửi các đồng chí! 
Xin giới thiệu với các đồng chí, phần mềm dành cho công an cấp xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách địa bàn, CSKV: 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG
Khi một nhân khẩu đến tạm trú trên địa bàn, chương trình sẽ kiểm tra xem nhân khẩu đó có tên trong danh sách truy nã hay không, nếu có, chương trình sẽ báo cho mình để qua đó kiểm tra nhân khẩu tạm trú có thực sự là đối tượng truy nã hay không. 
Để xem thêm về giới thiệu chương trình và lấy link tải chương trình, mời các đồng chí xem bài "PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG" trong blog này.

PHAN MEM QUAN LY DOI TUONG

Kính gửi các đồng chí! 
Xin giới thiệu với các đồng chí, phần mềm dành cho công an cấp xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách địa bàn, CSKV: 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG
 Khi nhập đối tượng, chương trình cho phép chọn hình ảnh đối tượng. Hình này sau đó được thể hiện khi mình tìm kiếm đối tượng.
Để xem thêm về giới thiệu chương trình và lấy link tải chương trình, mời các đồng chí xem bài "PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG" trong blog này.

CHUONG TRINH QUAN LY HO KHAU

Kính gửi các đồng chí! 
Xin giới thiệu với các đồng chí, phần mềm dành cho công an cấp xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách địa bàn, CSKV: 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG
 Chương trình cho phép tìm kiếm các loại nhân khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú theo các tiêu chí khác nhau. Trên hình là tìm kiếm những nhân khẩu sinh năm 1988.
Để xem thêm về giới thiệu chương trình và lấy link tải chương trình, mời các đồng chí xem bài "PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG" trong blog này.

CHUONG TRINH QUAN LY DOI TUONG

Kính gửi các đồng chí! 
Xin giới thiệu với các đồng chí, phần mềm dành cho công an cấp xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách địa bàn, CSKV: 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG
Phần quản lý đối tượng, ngoài việc in ra danh sách các đối tượng theo hệ loại, chương trình còn đưa ra được lý lịch đối tượng theo mẫu của Bộ công an.
Để xem thêm về giới thiệu chương trình và lấy link tải chương trình, mời các đồng chí xem bài "PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG" trong blog này.